Panel používateľa

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť: Barbora Oydasik IČO: 30 164 664,  DIČ: 1025537348 so sídlom: 930 32 Macov c. 287 zapísaná v živnostenskom registri (ďalej len „spoločnosť“), vlastník webovej stránky www.underbeauty.sk ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. nariadenie EÚ o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) ako právny základ. Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, sa článok 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. Platí to aj pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, článok 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ. V prípade, že si zásadné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ. Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad predchádzajúcim záujmom, článok 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ pre spracovanie.

Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spoločnosť spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré spoločnosť poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov UnderBeauty.sk, či pri reklamácii tovaru). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Profilové informácie ako vek a pohlavie

Spoločnosť ďalej spracováva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

Spoločnosť spracováva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

Na aké účely a na základe akých právnych titulov vaše osobné údaje spracovávame?

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope
  • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V príprave tvorby objednávky spoločnosť zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií
  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva spoločnosť osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.
  • Pri vybavovaní reklamácií spoločnosť zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu
  • Pokiaľ sa zaregistrujete ako používateľ UnderBeauty.sk spracúva vaše osobné údaje a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom k spracúvaniu je plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, profilové informácie ako vek a pohlavie, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
 • Spracúvanie osobných údajov na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie)
  • V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, spoločnosť bude spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode. Vaše osobné údaje spoločnosť začne spracúvať až po tom, ako zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na UnderBeauty.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
  • V prípade existujúcich zákazníkov môže spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely (napr. zaslanie hodnotiaceho formulára od Heureka)
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb spoločnosti alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok
  • V prípade, že používate webové stránky spoločnosti, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré spoločnosť na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, t. j. ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.

Na aké účely a na základe akých právnych titulov vaše osobné údaje spracovávame?

Spoločnosť uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 10 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávane na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov spoločnosť osobné údaje vymaže.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Spoločnosť je oprávnená tieto podmienky zmeniť. Novú verzie podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste spoločnosti poskytli.
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie